Бойко Анатолій Володимирович

 
Бойко Анатолій Володимирович — завідувач кафедри турбінобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), доктор технічних наук (1984 р.), професор (1984 р.).
Народився Анатолій Володимирович 22 серпня 1939 р. у м. Лохвиця Полтавської області.
У 1961 р. з відзнакою закінчив Харківський політехнічний інститут (нині — НТУ «ХПІ») та залишився  працювати на кафедрі турбінобудування. Обіймав посади: старшого інженера лабораторії турбінобудування (1966–1968 рр.), старшого наукового співробітника кафедри турбінобудування ХПІ (1968–1969 рр.).
Протягом 1964–1966 рр. був аспірантом кафедри турбінобудування ХПІ. У 1967 р. захистив  кандидатську дисертацію за темою «Исследование работы ступеней паровых турбин с малым втулочным отношением».
У 1968–1969 рр. пройшов наукове стажування в США, під час якого спільно з американськими вченими видав 2 наукові праці.
Після повернення в ХПІ Анатолій Володимирович веде активну наукову і педагогічну діяльність на кафедрі (1969–1972 рр.), спочатку старшим викладачем, с 1972 р. — доцентом кафедри турбінобудування.
У 1983 р. блискуче захищає докторську дисертацію у Московському вищому технічному училищі  ім. М. Баумана. Вчена Рада МВТУ ім. Баумана  визнала роботу новим науковим напрямком у турбінобудуванні  (оптимальне проектування турбомашин). У 1984 р. Анатолій Володимирович Бойко отримує звання професора.
Паралельно з науковою діяльністю Анатолій Володимирович веде велику організаційну роботу на посаді проректора з навчання та міжнародних зв'язків (1972–1985 рр.).
Плідна праця А. В. Бойка була відмічена нагородами, серед яких Орден Трудового Червоного Прапора (1980 р.), Орден Дружби Народів (1985 р.), медалі СРСР.
З 1985 по 1999 рр. наступив новий етап у житті Анатолія Володимировича — робота в Женеві (Швейцарія) на посаді директора відділу промисловості та технології Європейської Економічної Комісії Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН). У якості директора відділу ЄЕК ООН А. В. Бойко ініціює, розробляє і втілює у життя регіональні програми для держав–членів ЄЕК ООН в галузі науки і техніки, чорної металургії, хімічної промисловості, машинобудування, автоматизації та стандартизації.
За 14 років роботи в ЄЕК ООН А. В. Бойко організовано і проведено понад 40 міжнародних семінарів; за його редакцією випущено 18 книжок — аналітичних досліджень, присвячених проблемам розвитку безвідходних технологій у різних галузях промисловості країн–членів ЄЕК ООН.
У 1997 р. Анатолій Володимирович обирається академіком Російської Академії Природничих Наук, стає членом Нью-Йоркської Академії Наук.
У 2000  р. — після закінчення роботи в ООН — Анатолій Володимирович Бойко повертається в ХПІ. А у 2004 р. — очолює кафедру турбінобудування. З 2005 р. кафедра щорічно організовує та проводить Всеукраїнські науково–технічні конференції «Проблеми енергозбереження і шляхи їх вирішення». Аеродинамічна лабораторія кафедри отримала державну підтримку – статус національного надбання.
Протягом усієї своєї наукової діяльності професор А. В. Бойко працював над обґрунтуванням і розробкою теоретичних основ та методології нового наукового напрямку в турбінобудуванні — оптимальним проектуванням турбомашин.
У складі колективу науковців та виробничників він отримує Державну премію України в галузі науки і техніки (1992 р.) за розробку наукових основ газодинамічного вдосконалення та створення високоекономічних і надійних проточних частин парових турбін потужністю 200–1000 МВт.
Основні напрямки наукових досліджень А. В. Бойка — газодинаміка турбомашин, оптимальне проектування проточної частини турбомашин.
Викладає курси: газодинаміка, основи теорії оптимального проектування проточної частини осьових турбін, основи двох та тривимірної теорії оптимального проектування турбомашин.
Анатолій Володимирович Бойко — автор 6 книг: монографій, підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти; близько 150 наукових публікацій; 3 винаходів. Він є головою і членом двох спеціалізованих Рад із захисту докторських дисертацій (при НТУ «ХПІ» та ІПМаш).