Анотація

У навчальному посібнику розглянуто відомості про макро- та мікробіогенні елементи та їх найважливіші сполуки; основи будови та властивості вуглеводів та гетероорганічних сполук; головні біоорганічні речовини — вуглеводи, білки, ліпіди, нуклеотиди та нуклеїнові кислоти, ферменти, вітаміни; типові біохімічні реакції за їх участю та висвітлено біологічні функції. Комплекс лабораторних робіт спрямований на визначення якісного та кількісного складу біосполук із застосуванням сучасних фізико-хімічних методів.
 
Видання призначено для студентів вищих навчальних закладів.