Анотація

У навчальному посібнику висвітлено питання правового забезпечення аудиту і оцінювання управлінської діяльності та загальні методичні вимоги, які знаходяться в основі здійснення всіх етапів процесу аудиту.
Мета навчального посібника — надання студентам теоретичних основ, практичних і методичних рекомендацій для використання організаційного, функціонального, правового механізму адміністративного аудиту та оцінювання управлінської діяльності з метою підвищення ефективності менеджменту організації.
Розділи навчального посібника мають логічний взаємозв’язок, містять приклади та схематичне подання матеріалу, що дозволяє засвоювати матеріал і під час самостійної підготовки.
У навчальному посібнику наведено інформацію стосовно суті аудиторської діяльності, її призначення та сфери застосування, методології аудиторської діяльності, характеристики видів адміністративного аудиту та особливостей їх використання, планування в аудиті, аудиту активів, пасивів і фінансово-господарських операцій, оцінювання управлінських систем, методів оцінки ефективності ресурсного забезпечення.
Навчальний посібник має не тільки теоретичну, але й практичну спрямованість. Він розрахований на широке коло користувачів: менеджерів адміністративної діяльності, студентів, аспірантів, викладачів, а також практиківаудиторів, бухгалтерів, фінансових аналітиків, фінансових менеджерів та здобувачів сертифіката аудитора.