Анотація

Навчальний посібник містить приклади розв’язання типових задач, питання для самоконтролю, задачі для аудиторних занять, варіанти індивідуальних домашніх завдань, завдання для лабораторного практикуму і курсового проектування за такими розділами, як базові структури даних, математичні основи теорії алгоритмів, алгоритмічні стратегії, алгоритми сортування, машина Тюрінга, генератори псевдовипадкових чисел, основні алгоритми на графах і геометричні алгоритми.

Видання призначене для студентів, викладачів, аспірантів, розробників програмного забезпечення, слухачів післядипломної освіти всіх форм навчання.

Докладніше про видання