Анотація

Навчальний посібник містить приклади розв’язання типових задач, питання для самоконтролю, задачі для аудиторних занять, варіанти індивідуальних домашніх завдань, завдання для лабораторного практикуму та курсового проектування за такими розділами, як базові структури даних, математичні основи теорії алгоритмів, алгоритмічні стратегії, алгоритми сортування, машина Тюрінга, генератори псевдовипадкових чисел, основні алгоритми на графах і геометричні алгоритми.

Видання призначено для студентів, викладачів, аспірантів, розробників програмного забезпечення, слухачів післядипломної освіти всіх форм навчання.

Докладніше про видання