Анотація

Монографія призначена для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями, пов'язаними з ливарним і металургійним виробництвом. Розглядаються теоретичні та практичні питання проектування, конструювання та створення машин безперервного лиття. Наводяться як відомі способи вирішення прикладних завдань, так і оригінальні розробки авторів.
Представлений матеріал може бути використаний інженерно-технічними працівниками при проектуванні нової техніки, яка призначена для безперервного лиття металів і сплавів.