Анотація

В навчальному посібнику розкрито сутність і природу конфліктів у спільній діяльності та міжособистісному спілкуванні. Показано глибинні корені та особливості протікання конфліктів в процесі інженерної діяльності. Розглянуто основи психології виливу на людей, в тому числі впливу переконання, а також можливості їх використання для запобігання конфліктних ситуацій і подолання конфліктів. Проаналізовано особливості маніпулятивного впливу на людей. Розглянуто основні бар’єри спілкування і шляхи їх подолання.

Видання призначено для студентів технічних спеціальностей.