Сучасні педагогічні технології в освіті 2019!

Шановні колеги!
30 січня–1 лютого  2019 року Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» проводить ХVІ Міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників шляхом їх ознайомлення та навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також обміну досвідом щодо нових підходів до виховання та розвитку особистості. Під час роботи школи-семінару викладачі  знайомляться з досвідом застосування сучасних педагогічних технологій в освіті, які використовуються в НТУ «ХПІ», а також із загальною структурою професійної діяльності педагога вищої школи та сучасними вимогами до неї; обмінюються  власним досвідом щодо шляхів подолання проблем упровадження інновацій у навчальний процес.
Школа проводиться у формі педагогічних майстерень за напрямками, майстер-класів, ділових ігор, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою майстерень керують провідні викладачі та спеціалісти НТУ «ХПІ».

Інформаційно-бібліографічний супровід