Конференція НТУ «ХПІ»

18-19 жовтня 2017 року  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентіваспірантів та молодих вчених «Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і 
практика».           Інформаційний лист