Студентам

Розклад обслуговування студентів 1 курсу 2019/2020 навчального року
Бібліотекарі-куратори груп 1 курсу:
2019/2020 навчальний рік
2018/2019 навчальний рік
Консультації з питань академічної доброчесності та щодо використання антиплагіатних 
систем надаються у кімнаті 29.
Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти 
у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут"
Наукові основи конспектування підготував професор кафедри «Обробки металів
тиском», д.т.н. В. О. Євстратов
Текстові документи у сфері навчального процесу. Загальні вимоги до виконання
(СТЗВО-ХПІ-3.01-2018)
Дипломні проекти та дипломні роботи. Загальні вимоги до виконання
(СТЗВО-ХПІ-2.01-2018)
Методичні вказівки з курсового та дипломного проектування
Електронний каталог