Дистанційний курс «Куратор змісту-5»

З 24 жовтня 2016 р розпочинається навчання на дистанційному курсі «Куратор змісту-5»

Дистанційний курс «Куратор змісту» розрахований на 8 тижнів і орієнтований на магістрів, аспірантів, викладачів, фахівців дистанційного навчання. Під час навчання використовується виконання індивідуальних завдань, робота в форумі, обговорення проблемних питань на семінарі.

Програма курсу

Тиждень 1. Куратор змісту. Визначення

Тиждень 2. Характеристика і компетенції куратора

Тиждень 3. Пошук інформації в мережі

Тиждень 4. Роль куратора в електронній бібліотеці

Тиждень 5. Персональне навчальне середовище і персональна навчальна мережа

Тиждень 6. Визначення якості інформації

Тиждень 7. Методи роботи куратора змісту

Тиждень 8. Інструменти куратора змісту

Курування змісту може бути використане в різних областях, наприклад, в освіті це забезпечення професійної, педагогічної та технологічної діяльності викладача. У бізнесі - це маркетинг. Уміння курувати зміст важливо для бібліотечного працівника.

Результатом навчання є виконаний слухачем проекту «Курування конкретної предметної області»

Навчання в курсі безкоштовне.

Для участі в курсі необхідно заповнити анкету

Самореєстрація у курс за адресою http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=121

Автори і тьютори курсу керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» проф. Кухаренко Володимир Миколайович, заст. директора бібліотеки НТУ "ХПІ" Главчева Юлія Миколаївна. У розробці курсу брали участь Сиротенко Н.Г., Бугайчук К.Л., Нюренберг В, Семененко Л. П.

За матеріалами курсу надруковано посібник (електронна версія)

Кухаренко В. М. Куратор змісту : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко, Ю. М. Главчева, О. В. Рибалко ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : КП "Міськадрукарня", 2016. – 176 с.