Василь Стус «Листи до сина»

«Учися жити — то високе мистецтво, якого чимало людей так і не навчилося, хоч прожили життя. Але тут і дивувати ніяк: хто вчить жити? Люди, народившись, вважають, що жити вони вміють. Для багатьох це — прибільшувати свою власну порожнечу всякими набутками — давай купимо те чи те. Оце — і все життя: заслонити свою порожнечу громаддям машин, телевізорів і т. д. Але — це смішне вміння, це наївна спроба втекти од життя на луки задоволення. Життя не є насолода. І не є задоволення. Воно має свій насущний житній, із остюками, смисл. У тому насущникові —​ міра життя».

Василь Стус «Листи до сина»

Цитується за виданням: Стус В. C. Листи до сина / Василь Стус ; [упоряд.: Д. Стус, О. Дворко ; авт. післям. Д. Стус]. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. — 192 с.

Видання Василя Стуса з фонду