21 жовтня — Міжнародний день академічної доброчесності

Ось уже другий рік поспіль 21 жовтня науковці та освітяни України долучаються до святкування Міжнародного дня академічної доброчесності. В спільноті українських науковців поняття «академічна доброчесність» набуло широкого поширення в 2016 році. Це відбулося завдяки Проєкту сприяння академічній доброчесності в України. Основна мета Проєкту — популяризація серед наукової спільноти норм академічної доброчесності, що спрямовані на якісну трансформацію української освітньої системи.
Ось уже другий рік поспіль 21 жовтня науковці та освітяни України долучаються до святкування Міжнародного дня академічної доброчесності. В спільноті українських науковців поняття «академічна доброчесність» набуло широкого поширення в 2016 році. Це відбулося завдяки Проєкту сприяння академічній доброчесності в Україні, ініційованому Американською радою з міжнародної освіти спільно з Міністерством освіти і науки та профільним Комітетом Верховної Ради України. Основна мета Проєкту — популяризація серед наукової спільноти норм академічної доброчесності, що спрямовані на якісну трансформацію української освітньої системи.

Що ж таке «академічна доброчесність»? Закон України «Про освіту» трактує це поняття як «сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень». Академічна доброчесність покликана боротися з різними видами плагіату; фабрикацією та фальсифікацією результатів наукових досліджень; обманом, списуванням, хабарництвом тощо. «Фундаментальні цінності академічної доброчесності», розробленні Міжнародним центром академічної доброчесності при Ратлендському інституті етики та Університетом Клемсон у Південній Кароліні, наводять шість основних постулатів академічної доброчесності — чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага. Адже саме ці поняття є основою формування доброчесної поведінки та професійної етики як у студентів, так і у викладачів. Чесність перед собою та іншими людьми, взаємна довіра викладачів та студентів, справедливе оцінювання результатів навчання, повага до наукових напрацювань колег, відповідальність за своє навчання та виконання робіт, відвага у реалізації усіх поставлених перед тобою завдань, самостійне подолання труднощів у навчанні та роботі. В слідуванні постулатам академічної доброчесності запорука подальшого успішного розвитку науково-освітньої галузі в Україні.

Сприяння розвитку системи академічної доброчесності є важливим напрямом діяльності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». В університеті створено нормативну базу із забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності вишу. Базовими нормативно-правовими документами університету в просуванні норм академічної доброчесності в навчальний процес є «Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», «Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти», «Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» тощо. Вони створені з урахуванням норм діючого законодавства України та спрямовані на запобігання та перешкоджання проявів академічної недоброчесності.

Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» приймає активну участь у розповсюдженні та популяризації правил та чеснот академічної доброчесності серед усіх категорій академічної спільноти університету. Пріоритетними напрямками роботи для бібліотеки є насамперед сприяння формуванню культури академічної доброчесності та просвітницька робота з питань академічної доброчесності. Так, для студентів першого курсу в рамках дисципліни «Вступ до спеціальності» проводяться заняття, на яких розглядаються питання інформаційної культури та академічної доброчесності. Користувачі бібліотеки мають змогу отримати фахову консультацію з питань академічної доброчесності та використання антиплагіатних систем. Послуга доступна за попереднім записом, докладніша інформація про це на сайті бібліотеки, в розділі «Студентам». Також на сайті НТБ в розділі «Освіта» створено рубрику «Академічна доброчесність», де представлено велику добірку матеріалів. Насамперед це нормативні документи Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», законодавчі документи України, публікації (книги, статті, методичні матеріали тощо) з посиланнями на повний текст, відеоматеріали та презентації, дистанційні курси тощо.

Бібліотека також організовує та проводить різнопланові заходи, на яких висвітлюються питання академічної доброчесності. Так, у січні 2020 р., у рамках ХVІI Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» в НТБ відбулася педагогічна майстерня «Академічна доброчесність в дії». Учасники цього заходу не лише обговорювали питання академічної доброчесності, а й мали змогу докладніше познайомитися з системою виявлення академічного плагіату та збігів у наукових текстах Unicheck Україна. В рамках європейського тижня «All Digital Week 2020», в березні 2020 року було проведено вебінар «Академічна доброчесність».

В поточному році з метою формування у студентів базових теоретичних знань з розуміння та дотримання принципів академічної доброчесності, набуття практичних навичок роботи з інформаційними ресурсами, протягом жовтня планується проведення дистанційних занять за темою «Академічна культура: академічна доброчесність, академічні навички, академічне письмо» до дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу (самостійна робота).

Підтримуйте ініціативи університету щодо академічної доброчесності, долучайтесь до інформаційних заходів, які проходять в бібліотеці НТУ «ХПІ» з питань інформаційної культури, академічної етики та доброчесності. Адже саме в реалізації основних принципів академічної доброчесності запорука подальших якісних змін в освіті та науці України.