Визначення співвідношень параметрів елементів конструкцій об’єктів електричних систем для зниження коронування

Сосіна О. В. Визначення співвідношень параметрів елементів конструкцій об’єктів електричних систем для зниження коронування [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Олена Володимирівна Сосіна ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків, 2016. – 138 с.

Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 13 квітня 2016 року