Контактна взаємодія складнопрофільних деталей машинобудівних конструкцій з урахуванням локальної податливості поверхневого шару

Скріпченко Н. Б. Контактна взаємодія складнопрофільних деталей машинобудівних
конструкцій з урахуванням локальної податливості поверхневого шару  [Рукопис] :
дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Наталія Борисівна Скріпченко ; Харківський
політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків, 2015. – 178 с.
Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 15 березня 2016 року