Розвиток ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання на міському електротранспорті

Скуріхін В. І. Розвиток ресурсозберігаючих технологій раціонального струмознімання
на міському електротранспорті [Рукопис] : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.09  / Владислав
Ігорович Скуріхін ; Харківський нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2015. – 164 с.
Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 15 березня 2016 року