Процеси екологічного регулювання. Концепція корпоративної екологічної системи

Козуля Т. В. Процеси екологічного регулювання. Концепція корпоративної екологічної системи : монографія / Т. В. Козуля ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 588 с.

Довідка про авторів та перелік їх публікацій:​ Козуля Т. В.