Структурний синтез системи автоматичного управління оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання

Червоненко І. І. Структурний синтез системи автоматичного управління оборотних
гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання [Рукопис] : дис. ... канд.
техн. наук : 05.13.07  / Іван Ігорович Червоненко ; Харківський політехнічний ін-т,
нац. техн. ун-т. – Харків, 2015. – 140 с. 
Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 24 січня 2016 року