До 50-річного ювілею факультету "Транспортного машинобудування"

2 грудня 2015 року — відкритий перегляд "З колекції праць вчених НТУ "ХПІ"". (Палац студентів)