Управління аутсорсингом на машинобудівному підприємстві

Прохоренко О. В. Управління аутсорсингом на машинобудівному підприємстві [Рукопис] :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Прохоренко ; Харківський політехнічний ін-т,
нац. техн. ун-т. – Харків, 2015. – 214 с.

Ознайомитися з дисертацією Ви можете до 15 грудня 2015 року