Курмаз Леонід Володимирович

Біографічно-бібліографічна довідка про Курмаза Леоніда Володимировича
 

♦  Курмаз Леонід Володимирович.

♦  Народився 27 травня 1939 р. у м. Бобруйськ Могілевської обл., Білорусь.

♦  Викладач університету.

♦  Закінчив:
–   у 1957 р. Бобруйський автомобільно–дорожній  технікум;  м.  Бобpуйськ  Могілевської обл.;
–   у 1962 р. Харківський автомобільно–дорожній інститут (Харківський національний автомобільно-дорожній  університет);
♦  Кандидат технiчних наук (1979 р.);
    Доцент (1984 р.);
    Професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (2013 р.).

♦  Індивідуальна Нагорода Міністра Освіти Польщі за підручник «Деталі    машин – проектування», 2000 р., виданий у Варшаві у 1999 р. видавництвом PWN (Państwowe Wydawnictwo Naukowe).

♦  Aкадемік Міжнародної  Академїі технічної освіти ( 2004 р.).

♦  В яких установах, ким і в які роки працював:
Новокраматорський машинобудівний завод, відділ  головного  конструктора гірничо-рудного обладнання (м. Краматорськ, Донецької обл.):
– 1962–1964 рр. – інженер–конструктор;
– 1964–1966 рр. – інженер–конструктор III категорії;
– 1966–1968 рр. – інженер–конструктор II категорії; 
– 1968–1971 рр. – інженер–конструктор I категорії.
 Харківський політехнічний інститут, кафедра деталей машин (м. Харків):
– 1971–1974 рр. – аспірант;
– 1974–1980 рр. – асистент;
– 1980–1983 рр. – старший викладач;
– 1983–1984 рр. – доцент.
Харківський державний політехнічний інститут, кафедра деталей машин та  прикладної механіки (м. Харків):      
– 1984–2000 рр. – доцент.
Харківський політехнічний інститут (Національний технічній університет   «Харківський політехнічний інститут»), кафедра деталей машин та прикладної механіки (м. Харків):
– 2000–2011  рр. – доцент;
– 2011–2013 рр. – професор.
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, katedra podstaw konstrukcji maszyn  (m. Kielce, Польща):
– 1986–1996 rr. – docent;
– 1996–2006 rr. – adiunkt,
– 2006–2010 rr. – starszy wykładowca.
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, katedra inżynierii produkcji (m. Kielce, Польща):
– 2010–2013 rr. – starszy wykładowca,
– 2013–2014 rr. – profesor.
♦  Викладацька робота: 
– створення школи проектування з  дисципліни «Деталі машин» у Польщі;
– параметричне проектування;
– проектування в програмі T–FLEX,
– динаміка машин з податними муфтами.

♦  Опубліковано 114  наукових (86) і науково-методичних праць (28),  у тому числі – 19 підручників і посібників; отримано 7 авторських  посвідчень; виконано 15 науково–дослідницьких праць, у тому числі  7 – в Україні, 8 – у Польщі.

♦  Основні опубліковані праці:

1. Podstawy konstrukcji maszyn - projektowanie  (Деталі машин – проектування). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999,  191 стр. формату А4.
Підручник одержав нагороду Міnistra Edukacji Polski (2000 r.) у номінації   «Edukacja   2000»,   як  кращий підручник ювілейного 2000 р.
2. Projektowanie węzłów i części maszyn (Проектування вузлів та деталей машин). Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, (співавтор – О. Л. Курмаз), wyd. I (2003 – 199 стр. формату А4), II (2004 – 382 стор. формату А4), III (2006 – 412 стр. формату А4), IV  (2007 – 416 стр. формату А4).
3. Podstawy konstruowania węzłów i części maszyn.  Podręcznik konstruowania. (Основи конструювання вузлів і деталей машин. Підручник конструювання) (співавтор – О. Л. Курмаз). Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2011. 509 стр. формату А4;
4. Детали машин. Проектирование. Учебное пособие  (Допущено Министерством Образования Республики Беларусь  в качестве учебного пособия для студентов технических вузов).  Минск, УП «Техно-принт» (соавтор – А. Т. Скойбеда).  изд. I (2001 – 292 стр. формату А4), изд.  II (2002 – 296 стр. формата А4).
5. Детали машин. Проектирование. Cправочное учебно-методическое пособие. (соавтор А.Т.Скойбеда). Изд. “Высшая школа” Москва, изд. I (2004 - 308 стр. формату А4), изд.  II (2005 - 308 стр. формату А4).
6. Конструирование узлов и деталей машин. Cправочное учебно-методическое пособие.(сoавтор О.Л.Курмаз). Москва. Изд. “Высшая школа”, 2007. 455 стр. формата А4.
7. Основи конструювання деталей машин. Навчальний посібник для  студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальніх закладів. Рекомендовано міністерством освіти і  науки України. Харків. Вид „Підручник НТУ „ХПИ”. 2010. 534 стр. формату А4.
8. Машины эд ангийн тесел зохиомж. (Детали машин. Проектирование. Cправочное учебно-методическое пособие. Перевод издания „Высшая школа„ , Москва, 2004) (сoавтор О.Курмаз).     Изд-во Монгольского ТехническогоУниверситета. УлаанБаатар. 2012. 316 стр. формата А4 (язык монгольский).
9. Základy konštruovania mechanickŷch zariadenĭ na prenos vŷkonu (Oсновы конструирования механических устройств для переноса исполнительной энергии) (соавтoры O.Kurmaz, M.Boŝanskŷ, J.Rusnák, M.Kadnár, P.Tököly). Изд. Słovenskej poĺnohospodárskej univerzity v Nitre. 2014.  510 стр. формата А4.  (язык словацкий).
10.  Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Andrzej Kasprzycki, Eugeniusz Mazanek.Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. Cz. 1, 2. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 2005.
11. Andrzej Dziurski. Przewody rurowe i zawory. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa, 2012.
12. Конструирование узлов и деталей машин. Учебно-методическое пособие. Курмаз Л.В., Курмаз О.Л. Рекомендовано как учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины „Прикладная механика„ (спец. главы), специальность 220301.65 – автоматизация технологических процессов и производств, Амурский государственный университет,  Министерство образования и науки РФ, 2012.
13. Sieczka K., Skawiński P. Projekt konstrukcyjny  i wykonanie prototypu mechanizmu Jansena. Mechanika 2011, Wydzial SiMR. Politechnika Warszawska.