Складання шихт в умовах міжбасейнової сировинної бази коксування

Кафедра «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» на початку навчального 2019-2020 року передала в дар до науково-технічної бібліотеки монографію «Составление шихт в условиях межбассейновой сырьевой базы коксования» (автор І. Д. Дроздник).
У монографії розглянуто склад, будову та властивості рівнометаморфізованого вугілля України, Росії та Сполучених Штатів Америки, яке наразі є основними складовими сировинної бази коксування українських заводів. 
Надано порівняльну оцінку елементарного складу органічної маси, параметрів, що відображають структурні особливості органічної маси, а також показників, котрі характеризують технологічні властивості вугілля.
Розглянуто питання взаємодії вугілля різних басейнів при коксуванні в бінарних і багатокомпонентних сумішах при різних рівнях співвідношення спікаючих і опіснюючих компонентів вугілля різних басейнів.
Досліджено можливість використання показників властивостей вугілля для складання шихти в умовах міжбасейнової сировинної бази коксування і запропоновано додатковий параметр, розроблений на базі віскозиметричних термогравіметричних методів.
Розглянуто особливості технології підготовки шихт, що охоплюють вугілля  різних басейнів.
Монографія розрахована на інженерно-технічних працівників коксохімічної, металургійної та вугільної галузей промисловості та проектних інститутів, а також може бути використана студентами відповідних вищих навчальних закладів.