Положення про сервіс «Віртуальна довідка»

1. Загальні положення
1.1. Дане положення визначає порядок організації та діяльності сервісу «Віртуальна довідка Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (далі — НТБ).
1.2. Віртуальна довідка — онлайновий сервіс, організований на базі веб-сайту бібліотеки (http://library.kpi.kharkov.ua), є окремим напрямом інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів. Мета Віртуальної довідки — оперативне інформаційно-довідкове обслуговування віддалених користувачів Бібліотеки.
1.3. Основні принципи роботи:
 • загальнодоступність, відкритість і безкоштовність для всіх користувачів; 
 • оперативність виконання запитів з урахуванням рівня їх складності; 
 • коректність, толерантність, і поміркованість у ставленні до користувача незалежно від його політичних поглядів, віросповідання, расової належності;
 • неупередженість та об’єктивність у наданні інформації; 
 • конфіденційність щодо персональної інформації користувачів та змісту їх запитів.
1.4. Право на користування послугами Віртуальної довідки має будь-який користувач незалежно від того, чи є він читачем Бібліотеки, чи ні.
2. Організація роботи сервісу «Віртуальна довідка»
2.1. Програмний супровід Віртуальної довідки забезпечує відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення.
2.2. Загальну координацію діяльності сервісу здійснює вчений секретар.
2.3. Облік віртуальних довідок та контроль строків проходження запитів-відповідей здійснює науково-методичний відділ. 
2.4. Виконання довідок доручається співробітникам усіх структурних підрозділів залежно від тематики запиту та напряму діяльності співробітника. Відповідальність за якість та своєчасність виконання довідки несе той спеціаліст, який її виконує.
2.6. Порядок надання послуги:
2.6.1. Сервіс «Віртуальна довідка» виконує довідки:
Бібліографічні: 
 • адресні (наявність, місцезнаходження документа); 
 • тематичні (бібліографічна інформація за визначеною темою); 
 • уточнювальні (визначення, уточнення помилкових та відсутніх елементів бібліографічного опису);
 • змішані (бібліографічна та фактографічна інформація);
 • фактографічні (факти, текстові та цифрові дані, схеми, хронологію тощо). 
2.6.2. Запити від користувачів приймаються цілодобово, виконуються у порядку їх надходження протягом 1–3 діб залежно від складності запиту. Запити, надіслані у вихідні та святкові дні, обробляються в наступний робочий день.
2.6.3. Формулювання запиту має бути чітким, у довільній формі українською, російською або англійською мовами.
2.6.4. Тематичні запити, виконання яких не потребує складного бібліографічного пошуку і які можуть бути виконані на основі ресурсів Бібліотеки і Інтернет, надається список видань обсягом до 15 джерел. На фактографічний запит користувача надається пряма відповідь з посиланням на джерело інформації та не коментується виконавцем.
2.6.5. Послуги з бібліографічного редагування джерел до наукових публікацій виконуються обсягом до 15 джерел. Редагування бібліографічних списків обсягом від 15 джерел виконуються при особистому зверненні користувача до чергового бібліографа.
2.6.6. Довідки, що потребують добору значного кола джерел інформації за тривалий період часу для виконання наукових досліджень, підготовки монографій, дипломних, курсових та інших наукових робіт, виконуються при безпосередньому зверненні користувача до Бібліотеки.
2.6.8. Джерела виконання запитів Віртуальною довідкою:
 • довідково-пошуковий апарат НТБ;
 • повнотекстові та бібліографічні бази даних, доступ до яких має НТБ на умовах придбання, тестового доступу, корпоративної співпраці;
 • електронні каталоги інших бібліотек;
 • відкриті ресурси Інтернет.
2.6.9. Віртуальною довідкою не надаються довідки щодо: 
 • персональних даних читачів Бібліотеки, характеру і змісту їх запитів;
 • питань, які суперечать чинному законодавству України та морально-етичним нормам;
 • інформації, що має комерційну цінність або на яку розповсюджуються авторські права; 
 • написання рефератів, курсових та дипломних робіт;
 • розв'язання кросвордів, участі в інтелектуальних іграх, вікторинах тощо;
 • не подаються тлумачення законів та інших нормативно-правових актів;
 • не здійснюються медичні консультації; 
 • не виконуються математичні, фізичні, хімічні та інші завдання, переклад текстів.
3. Права користувачів.
Користувачі мають право:
3.1. Ставити запитання у коректній, ввічливій формі, чітко та конкретно сформульовані.
3.2. Кількість запитань від одного користувача необмежена.
3.3. Отримувати конкретні та вичерпні (у рамках п. 2.6) відповіді на запитання, коректно, ввічливо та неупереджено сформульовані
4. Права НТБ
НТБ має право: 
 • не відповідати на запити, перелічені в п. 2.6.9. даного Положення. 
 • ігнорувати некоректно поставлені питання.
Адміністрація Бібліотеки має право вносити корективи в правила користування Віртуальною довідкою.
 

Директор НТБ                                      Л. П. Семененко

Вчений секретар                                      О. В. Одноволикова