НТУ «ХПІ» & ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

Відкритий доступ (Open Access, OA) є важливою концепцією у науковому середовищі.

Основна ідея відкритого доступу полягає в тому, щоб наукові знання були доступні якомога більшому колу людей. Підтримка OA забезпечує швидке та широке поширення інформації про дослідження, сприяючи розвитку науки.

Пропонуємо Вашій увазі Аналіз частки робіт з відкритим доступом серед публікацій в інституційних профілях НТУ «ХПІ» в Scopus та Web of Science Core Collection