Анотація

Підручник призначений для занять російською мовою зі студентами-іноземцями закладів вищої освіти України на початковому етапі навчання. Він розрахований на 100–120 годин аудиторного часу. Навчає фонетико-фонологічним основам, графіці, елементам орфографії; у сфері граматики студенти отримують дані щодо відмінкової системи іменників в однині, часової системи дієслів, структури простого речення. Складається з 15 занять (в тому числі з 2–х занять «Перевір себе!» з ключами), 10 граматичних таблиць, 10 розмовних тем з планами питань, словника до кожного заняття з граматичними примітками та російсько-англійського словника (приблизно 450 слів).

Підручник може бути корисним для викладачів, що працюють з іноземними громадянами.