Анотація

У монографії розглянута особистість як предмет психологічного дослідження і самосвідомість як основа її розвитку. Вивчено проблему формування і розвитку особистості, впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на цей процес. Показана вікова динаміка розвитку особистості і провідна роль навчання у процесі психічного розвитку. Розглянуто професійно-особистісний розвиток і саморозвиток студентів під час навчання у ВНЗ, способи і методи підвищення якості їх підготовки. Запропоновані рекомендації із саморозвитку і самовдосконалення особистості для її самореалізації та самоактуалізації.

Видання призначено для спеціалістів, може бути корисним студентам, магістрам, аспірантам.