Анотація

У монографії представлено бачення автором ролі, значення активізації пізнавальної діяльності в процесі професійної підготовки фахівців, магістрів в умовах вітчизняної, міжнародної практики; надано аналіз і класифікацію різних методів пізнавальної діяльності; основні принципи проведення занять з використанням активних методів навчання.
 
Матеріал рекомендований для науковців, студентів, магістрів, слухачів, викладачів, працівників вищих навчальних закладів України.