Нагайцева Ніна Іванівна

 
Нагайцева Ніна Іванівна — завідувач кафедри соціально-економічних наук факультету міжнародної освіти, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доцент, канд. філол. наук.
Народилася у місті Ростов-на-Дону (Російська Федерація). В 1972 р. закінчила філологічний факультет Ростовського державного університету (нині — Південний Федеральний університет).
З 1977 року працює на підготовчому факультеті для іноземних громадян (нині — факультет міжнародної освіти) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
В 1981–1984 роках — аспірантка філологічного факультету Університету Дружби Народів ім. П. Лумумби (нині — Російський Університет Дружби Народів ім. П. Лумумби) (м. Москва). В 1985 році захистила кандидатську дисертацію «Сопоставление научного и официально-делового стилей речи в аспекте актуального членения предложения». Вчене звання доцента отримала в 1991 р., звання професора НТУ «ХПІ» — в 2004 р.
Працювала в Мадагаскарському університеті (Демократична Республіка Мадагаскар), у Віденському та Клагенфуртському університетах (Австрія).
Головними напрямками наукових досліджень Нагайцевої Ніни Іванівні є комунікативний синтаксис, теоретична граматика, теорія та практика створення підручників та навчальних посібників з російської мови як іноземної.
Нагороджена знаком «Відмінник освіти».
Має 140 публікацій.