Анотація

У навчальному посібнику зібрані матеріали з лекційних курсів «Квантова електроніка» (лектор доцент Ю. І. Колесник) та «Фізіотерапевтичні апарати» (лектор професор A. B. Кіпенський), що читаються студентам, які навчаються на кафедрі промислової і біомедичної електроніки НТУ «ХПІ». Перший та другий розділи посібника здебільшого присвячені теоретичним аспектам квантової електроніки. У третьому розділі міститься інформація щодо твердотільних, газових та напівпровідникових лазерів. Квантові прилади оптоелектроніки розглянуті у четвертому розділі. У  п’ятому, шостому і сьомому розділах висвітлено питання застосування лазерів у науці та техніці. В останніх чотирьох розділах розглядаються аспекти застосування лазерів у медицині. Наведені технічні характеристики хірургічних і терапевтичних апаратів на лазерах та випромінюючих діодах. Розділи 1-7 цього навчального посібника написані доцентом Ю. І. Колесником, а розділи 8-11 професором ― A. B. Кіпенським. Автори висловлюють щиру подяку рецензентам: М. М. Рожицькому, доктору фізико-математичних наук, професору кафедри біомедичної інженерії Харківського Національного університету радіоелектроніки та О. В. Мужичуку, доктору медичних наук, доценту кафедри онкології Харківського національного медичного університету за корисні зауваження, які були враховані в остаточному варіанті посібника.