Анотація

У навчальному посібнику розглянуто основи теорії електричних кіл постійного та змінного струму, основні поняття та закони магнітних кіл; розглянуто конструкцію, принцип дії та характеристики електротехнічних пристроїв (трансформаторів, електричних машин постійного та змінного струму); фізичні основи електронної техніки, будову і принцип дії основних напівпровідникових приладів, роботу основних електронних пристроїв, таких як джерела вторинного живлення, електронні підсилювачі, елементи імпульсної, цифрової і мікропроцесорної техніки.
Видання призначено для студентів електричних та неелектричних спеціальностей.
 

Докладніше про видання​