Анотація

Посібник містить навчальний матеріал за темою курсу «Технологія управління», який присвячений осмисленню сутності феномену контролю і його ролі та призначення в системі управління соціальними системами. Детально розглянуто види та функції контролю й технологію його здійснення, а також вимоги до цієї технології. Наведено оригінальний авторський матеріал, в якому розглядається культура здійснення управлінського контролю.

Видання призначено для слухачів магістерської програми зі спеціальності «Адміністративний менеджмент», майбутніх керівників і всіх, хто цікавиться сучасними проблемами управління та контролю.