Беркіна Наталя Леонідівна

Дата та місце народження
Беркіна Наталя Леонідівна -
завідувач відділу
зберігання фондів НТБ
3 грудня 1958 року
м. Сєвєрозадонск Тульської обл.
Контакти
Бібліотека, кімната 14
Е-mail: berkina.n@ukr.net
Тел.: +38(057)707-60-61
Освіта

1976-1982 рр.

Харківський авіаційний інститут (ХАІ)  – спеціальність «Радіотехніка» (спеціалізація – радіо-інженер).

Трудова діяльність
1976-2003 рр.
інженер НВО «Електроприлад» («Хартрон-Аркос»)
2005-2006 рр.
бібліотекар IІ категорії ХДАК
2006-2008 рр.
завідувач сектора НТБ
з 2008 р. завідувач відділу НТБ
Захоплення

Виховання онука, читання художньої літератури, подорожі

Досягнення
2008  р.
Подяка ректора НТУ «ХПІ»
2010  р. Грамота ректора НТУ «ХПІ»
2016  р. Грамота ректора НТУ «ХПІ»