Освіта. Наука. Педагогіка

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Основи педагогіки вищої школи

Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / С. С. Вітвицька. — 2-ге вид. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 384 с.

Харьковский политехнический. Выпускники - гордость и слава

Харьковский политехнический. Выпускники - гордость и слава : 115-летию Харьковского государственного политехнического университета посвящается / ХГПУ ; сост.: Л. Л. Товажнянский [и др.]. — Харьков : Прапор, 2000. — 88 с. : ил.

 


Методика преподавания психологии

Стоюхина, Н. Ю. Методика преподавания психологии : история, теория, практика : учеб. пособие / Н. Ю. Стоюхина. — 2-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 184 с.

Сторінки