Некрасов Павло Олександрович

 
Некрасов Павло Олександрович –– професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), доктор технічних наук.
Павло Олександрович народився 14 березня 1979 р. у м. Харків.
В 2001 р. закінчив магістратуру Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та здобув кваліфікацію інженер–хімік–дослідник. У цьому ж році вступив до очної аспірантури. У 2004 р. захистив дисертацію «Ферментна технологія модифікування жирів» на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
Вчене звання доцента отримав у 2007 р.
У 2011 р. достроково закінчив докторантуру. Захистив докторську дисертацію «Науково–практичні основи технології жирів функціонального призначення» та отримав диплом доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно–косметичних продуктів.
Вчене звання професора кафедри технології жирів та продуктів бродіння отримав у 2012 р.
В період з 2004 р. по 2005 р. був стипендіатом Харківської обласної державної адміністрації серед молодих науковців. У 2012 р. та 2013 р. –– стипендіат Верховної Ради України серед найталановитіших молодих учених.
З 2001 р. по теперішній час Павло Олександрович Некрасов працює на кафедрі технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». За 11 років він пройшов шлях від асистента до професора.
П. О. Некрасов –– член 2х спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій: Д 64.050.05 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» та Д 41.088.02 в Одеській національній академії харчових технологій. Крім того, він входить до складу навчально–методичної комісії з харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Професор П. О. Некрасов є продовжувачем традицій наукової школи Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з енергозберігаючих ферментативних технологій переробки жирів та проблем, пов’язаних з дослідженням біокаталітичних процесів модифікування ацилгліцеринів та їх похідних.
Автор більше ніж 100 публікацій, серед яких 4 навчальних посібника. Як науковий керівник він підготував 2х кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.18.06 –– технологія жирів, ефірних масел і парфумерно–косметичних продуктів.
Викладає дисципліни: «Сучасні напрямки розвитку технології переробки жирів», «Речовини, супутні жирам», «Основи ферментології», «Технологічні системи», «Основи оптимального експерименту».
 
Ідентифікатор ORCID0000-0003-1791-8822