Філософія. Психологія

Інформація у розділі відображається за часом надходження книг до фонду бібліотеки. Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення. Повна інформація та кількість примірників представлена в Електронному каталозі

Філософія

Петрушенко, В. Л. Філософія : навч. посібник / В. Л. Петрушенко. — Львів : Новий світ-2000, 2011. — 648 с. — (Вища освіта в Україні)


Холистическая философия науки

Цехмистро, И. З. Холистическая философия науки : учеб. пособие : к 200-летию Харьковского Нац. ут-та им. В. Н. Каразина / И. З. Цехмистро. — Сумы: Университетская книга, 2002. — 366 с.


Людина та її світогляд : у пошуках істини і реальності

Гудінг, Д. Людина та її світогляд : у пошуках істини і реальності : навч.-метод. посібник / Д. Гудінг, Д. Леннокс. Т. 3 / дар. Л. С. Папазов ; заг. ред. М. А. Жукалюк ; пер. М. А. Жукалюк. 2-ге вид. Львів : МБФ "Людина та її світогляд", 2008. — 480 с.


Цветопсиходинамика

Сочивко, Д. В. Цветопсиходинамика : учеб. пособие / Д. В. Сочивко ; Московский психолого-социальный ин-т. — М. : МПСИ, 2009. — 432 с.


Людина та її світогляд : у пошуках істини і реальності

Гудінг, Д. Людина та її світогляд : у пошуках істини і реальності : навч.-метод. посібник / Д. Гудінг, Д. Леннокс. Т. 2 / дар. Л. С. Папазов ; заг. ред. М. А. Жукалюк ; пер. М. А. Жукалюк. 2-ге вид. Львів : МБФ "Людина та її світогляд", 2008. — 376 с.


Людина та її світогляд : для чого ми живемо, і яке наше місце у світі

Гудінг, Д. Людина та її світогляд : для чого ми живемо, і яке наше місце у світі : навч.-метод. посібник / Д. Гудінг, Дж. Леннокс. Т. 1 / заг. ред. М. А. Жукалюк ; пер. М. А. Жукалюк. 2-ге вид. Львів : МБФ "Людина та її світогляд", 2008. — 416 с.


Диференційна психологія

Романовська, Л. І. Диференційна психологія : навч. посібник / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 236 с.


Психологія управління

Ходаківський, Є. І. Психологія управління : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; ред. Є. І. Ходаківський. — 3-тє вид., перероб. та доп. — К. : Центр учбової літ-ри, 2011. — 664 с.


Інженерна психологія у системах людина — машина

Романовський, О. Г. Інженерна психологія у системах людина — машина : підручник / О. Г. Романовський, Б. І. Фурманець, Ю. І. Панфілов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Х. : НТУ ”ХПІ”, 2012. — 336 с.


Вікова психологія

Павелків, Р. В. Вікова психологія : підручник / Р. В. Павелків. — К. : Кондор, 2011. — 469 с.


Сторінки