Motivation to Achieve as a Condition of the Future Specialist Competitiveness

Мотивація досягнення як умова конкурентоспроможності майбутнього фахівця : навч.-метод. посібник для слухачів магістерських прогр. зі спец. «Адміністративний менеджмент» і «Педагогіка вищої школи» / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Л. М. Грень, С. М. Резнік ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2014. — 56 с.
 
Information about the authors and the list of their publications: Romanovskyi O. G., Ponomarov O. S., Gren' L. M., Reznik S. M.