Біологія людини

Біологія людини : навч. посібник / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; ред. О. І. Плиска. — Київ : Кондор, 2014. — 270 с.