Диференціальні рівняння та ряди

Курпа, Л. В. Differential Equations and Series = Диференціальні рівняння та ряди / Л. В. Курпа, О. С. Мазур, Т. В. Шматко : навч. посіб. — Харків : НТУ "ХПІ", 2013. — 288 с.