Вступ до теорії неймовірності

Butsan, G. P. Introduction to Probability Theory : textbook / G. P. Butsan. — K. : Akademperiodyka, 2012. — 249 p.