Основи державного управління та місцевого самоврядування

Мороз, В. М.  Основи державного управління та місцевого самоврядування : текст лекцій [для студ. спеціальн. 8.000007 «Адміністративний менеджмент»] : у 2 ч. — Ч. 1 : Державне управління та виконавча влада / В. М. Мороз. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — 144 с.