Інформатика

Наливайко, Н. Я. Інформатика : навч. посібник / Н. Я. Наливайко. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 576 с.