Куратор змісту

Кухаренко, В. М. Куратор змісту : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко, Ю. М. Главчева, О. В. Рибалко ; дар. Ю. М. Главчева ; ред. В. М. Кухаренко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 176 с.