Дистанційна освіта України

Дистанційна освіта України - 2013. Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти : інноваційні та психолого-педагогічні аспекти // Збірник наукових праць. — Харків, ХНАДУ 2013. — 324 с.