Педагогічний процес : Теорія і практика

Педагогічний процес : Теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України ; гол. ред. С. Сисоєва. — Київ : ЕКМО, 2004. — 225 с.