Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів

Євтух, М. Б. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів : монографія / М. Б. Євтух, Л. М. Дибкова. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. — 144 с.