Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу

Атрощенко, Т. О. Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу : навч.-метод. посіб. за кредитно-модульною системою організації навч. процесу / Т. О. Атрощенко ; Мукачівський держ. ун-т. — Київ : Кондор, 2014. — 164 с.