Педагогіка і методика вищої школи

Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод. посібник / Л. В. Артемова. — Київ : Кондор, 2012. — 272 с.