Тестові технології оцінювання компетентностей учнів

Тестові технології оцінювання компетентностей учнів : посібник / О. І. Ляшенко [та ін.] ; ІП НАПНУ. — Київ : ВД САМ, 2017. — 128 с.