Управління трудовими ресурсами організації

Круп’як, Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації : навч. посібник. — К. : Кондор-Видавництво, 2013. — 278 с.