Дослідницький тренінг: інноваційна стратегія, генерація ідей, управління мотивацією

Дослідницький тренінг : інноваційна стратегія, генерація ідей, управління мотивацією = Research Training: Innovation strategy‚ idea generation‚ motivation management : навч.-метод. посібник / О. І. Савченко [та ін.] ; ред. О. І. Савченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Щедра садиба плюс, 2015. — 240 с.