Економіка і маркетинг: практикум

Посохов, І. М. Економіка і маркетинг : практикум : навч. посібник / І. М. Посохов, В. Г. Дюжев, Т. О. Погорєлова ; дар. І. М. Посохов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 132 с.